Produits similaires

Lampe postmoderne deMarco Zotta pour Eleusi, 1980