Produits similaires

Porte-magazines noir par Giotto Stoppino pour Kartell, 1970